پنجشنبه, فروردین 15, 1392 03:39:00 ق.ظ

گناه بسیار بزرگی کردم ذکر یا عملی برای پذیرش توبه یادم بدید

 

 

پاسخ

گناه بر دو قسم است . گاه تضییع حق الله و گاه تضییع حق الناس است که هر دو اصولا قابل جبران است. مثلا نماز نخواندید قضای آنرا به جا آورید ، غیبت از شخصی کرده اید سعی در جلب رضایت او بکنید ، مالی را خدای ناکرده بدون استحقاق و دلیل به دست آورده اید ، آن را به اهل و صاحبش به هر صورتی که هست پرداخت کنید . هر گناهی که انسان انجام میدهد جبران آن در اسلام معلوم شده است . و اما توبه اصولا یک امر قلبی ست و آن پشیمانی واقعی از گناه است و خجلت از پرورگار در مخالفت اوست . استغفار و بازگشت در قبل ، عمل و زبان به سوی خدا میباشد. استغر الله ربی و اتوب الیه

برای ارسال نظر باید در سایت وارد شوید.