جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

من قبل از انقلاب هر سال براي زيارت عرفه به نجف مي‌رفتم و هميشه هم خدمت امام مي‌رسيدم و گاهي هم ايشان مي‌آمدند ديدن ما و ما هم براي بازديد ايشان مي‌رفتيم. در يك نوبت خدمت ايشان عرض كردم كه: «بعضي‌ها ترس اين دارند كه اگر شاه برود مملكت كمونيستي بشود»ايشان گفتند: « اتفاقاً بر عكس است اگر شاه نرود مملكت كمونيستي مي‌شود»و يك قدري توضيح دادند راجع به مظالم حكومت شاه. معتقد بودند كه اين اعمال باعث مي‌شود كه در مردم تجرّي بوجود بيايد.