جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

 يكي از استادان ديگر ما مرحوم آقا عماد رشتي بود. آقا عماد رشتي نوة ميرزاي رشتي بود. من در تهران قسمتي از خارج مكاسب را پيش ايشان مي‌رفتم و از شاگردان خوب مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني بود . مرحوم حاج شيخ محمد حسين اصفهاني كان يعتز به،(ايشان خيلي پيشش عزيز بود ) و به هوششان خيلي اطمينان داشت ولي به جهاتي اين درس ما پيش ايشان ادامه پيدا نكرد، يك مختصر مناقشات علمي بين من و ايشان پيشامد كرد و ديگر منشأ شد كه درس تعطيل شد؛ ولي به هر حال ايشان از شخصيتهاي بارزي بود كه ما مقدار زيادي از كتاب مكاسب را پيش ايشان تتلمذ كرديم.