جمعه, تير 12, 1388 01:00:00 ق.ظ

 

يادم هست: از مرحوم آقا سيد محمد بهبهاني، طاب‌ ثراه، كتاب اسفاري را به امانت گرفتم كه در حواشي آن كتاب، مصادر و منابعي كه مرحوم آخوند ملاصدرا از آنها طلب گرفته بود، مشخص شده بود. اين خيلي چيز خوبي بود. متأسفانه اين كتاب، با ديگر كتابهاي آن مرحوم، به فروش رفته است و خبري از آن نيست.

معلوم نيست كه مرحوم آخوند، از منابع مختلفي مطلب نقل كرده است. سي سال قبل، مباحثة اسفار داشتم. بحث حركت بود. در كتابخانة مدرسه مروي، براي اولين بار، به مباحث شرقيه برخورد كردم. در آن جا ديدم اكثر مطالب، مربوط به حركت را مرحوم آخوند از اين كتاب نقل كرده است، با همان عبارات! البته ابتكارات ملاصدرا در فلسفه و افكار خاص او بسيار است. اين ابتكارات، اصل و اساس فلسفه اسلامي را تشكيل مي‌دهد و نبايد مورد غفلت واقع شود. نقل از كتب اسلاف، دأب و دَيْدَن اكثر مولفين و مصنفين است و چيز تازه‌اي نيست.